Образователна система Швейцарска Matura

Швейцарската образователна система е децентрализирана и автономна и има славата на една от най­-добрите в света. Основното образование продължава от 4 до 6 години в зависимост от кантона. Средното обхваща от 7 до 9 години, като първото ниво продължава от 3 до 5 години, а второто ­- 3 или 4 години.

Kвалификацията за средно образование в Швейцария Swiss Maturité Fédérale или Matura е двуезична. Тя се предлага на френски и английски език и е подходяща за чуждестранни ученици, които имат обширни езикови познания и по двата езика. Дипломата, която се получава след успешно полагане на зрелостни изпити, осигурява прием в престижни университети

 

Средно образование в чужбина с Интеграл образователни програми

Структура и специфики

Тъй като целта на програмата е да предостави наистина широко образование на учениците, тя се отличава с богато разнообразие от 13-15 задължителни предметa – 3 чужди езика и свободно-избираеми предмети. Официалният език в съответния кантон определя езика на преподаване в училище. В различните кантони има и известни разлики както между учебните програми, както и между критериите на оценяване.
Най-високата оценка по тази система е отличен 6, а най-ниската – 1, но 2 и 3 също оценяват като „слаб“. За успешен резултат се приема оценка над 4.

Предимства

Програмата може да бъде изучавана на всички официални езици в страната, което отваря вратите пред завършилите към бъдеща реализация навсякъде, където се говорят те – Франция, Германия, Австрия, Италия и т.н.