Общоамерикански Advanced Placement (AP)

Общоамериканска образователна система

Advanced Placement (AP)
Възраст Общоамериканска образователна система
12-13 Junior High School Прогимназия 7 клас
13-14 Junior High School Прогимназия 8 клас
14-15 Senior High School Гимназия 9 клас Freshman
15-16 Senior High School Гимназия 10 клас Sophomore
16-17 Senior High School Гимназия 11 клас Junior
17-18 Senior High School Гимназия 12 клас Senior

Международна система International Baccaloureat (IB)

Международна образователна система (само в частни училища)

International Baccaloureat (само в частни училища)
Възраст Клас Квалификация
15-16 10 клас Гимназия Pre-IB – подготвителна година за IB
(15) 16-17 11 клас Гимназия Подготовка и явяване на изпити за IB диплом
17-18 (19) 12 клас Гимназия Подготовка и явяване на изпити за IB диплом