Образователна система Baccalauréat

Френски baccalauréat се изучава в гимназии и пансионни училища във Франция и Швейцария, a дипломата дава възможност за кандидатстване във всички държави, където езикът е официален – например Белгия, Люксембург, провинцията Квебек в Канада и т.н.

 

Средно образование в чужбина с Интеграл образователни програми

Структура и специфики

Учебната програма включва няколко задължителни предмета – френски и два чужди езика, история, география, философия, математика и наука, физкултура, както и един или два свободно-избираеми, по желание. Допълва се с основните предмети от съответния избран профил.

През първата година гимназистите провеждат самостоятелно проучване в групи от 3 или 4 души, а през последната – избират един от предметите като тясна специалност с интензивно изучаване. Имат опцията за избор между френска или международна версия на програмата (option internationale du baccalauréat).

За целия курс на обучение във Франция има само две изпитни сесии, на база на които се присъжда дипломата – 2 до 4 изпита през първата и през последната година. Най-високата възможна оценка е 20, а минимумът за завършване на образованието – 10. При 8/20 или 9/20 ученикът има право да се яви на устен изпит до седмица след обявяване на резултата с цел повишаване на успеха.

Предимства

Обучението за средно образование във Франция позволява на учениците да изберат профил:

  1. Основен French Baccalauréat, който има 3 под-вида:
    • Baccalaureate L – за литература
    • Baccalaureate ES – с икономическа и социална насоченост
    • Baccalaureate S – профилиран в сферата на науките
  2. Специализиран технически бакалауреат
  3. Професионален бакалауреат