Образователна система International Baccalaureate

GCSE (General Certificate for Secondary Education) (14+ г.) е първата степен от гимназиалния курс, която дава широка общообразователна подготовка. Двугодишната програма е за ученици от 9 и 10 клас и включва обучение по голям брой предмети, по които се държат матури в края на втората година. Препоръчвана като подготовителна за продължаване с A-level и International Baccalaureate в горните класове. Преподава се във Великобритания, Уелс, Северна Ирландия и други училища в международен план, следващи британския модел.

IGCSE (15+) е едногодишна програма, по която се обучават чуждестранните ученици и включва редуциран броя предмети, по които също се държи матура.

Средно образование в чужбина с Интеграл образователни програми

Структура и специфики

При GCSE ученикът избира 8-12 предмета от сферите на хуманитарните, техническите или приложните науки, изучава ги в продължение на 2 години и в края на 10-ти клас се явява на изпити. Задължителни за изучаване в програмата са английски език и литература, математика и естествени науки, а свободно-избираеми, според предпочитанията и интересите, включват георгафия, икономика, модерни езици, предприемачество. Скалата на оценките е от А* до G като най-високата е A*. За прием в A level или International Baccalaureate обикновено най-ниската допустима оценка е C.

Предимства

Успешното полагане на изпитите за GCSE е предпоставка за директен прием в следваща профилирана степен A level или International Baccalaureate. Това е отлична възможност за ададаптиране към британската образователна система, усъвършенстване на езиковата компетентност, запознаване с терминологията по различните предмети, компенсиране на различията в учебното съдържание, усвояване на нови умения и навици за учене, придобиване на ценен опит за самостоятелни проучвания и изследвания, анализиране на проблеми, работа по проекти, участие в експедиции и др.