Образователна система A-Level

Advanced Level General Certificate of Education – A level, е академична програма, която се изучава в последните 2 години от средното образование във Великобритания и съответства на колежанско обучение. A-levels e златният стандарт в британската образователна система, тъй като дава задълбочена профилирана подготовка по избраните предмети и е най-разпространената програма за прием в университет.

 

Средно образование в чужбина с Интеграл образователни програми

Структура и специфики

Изборът на профилиращи предмети е в зависимост от личните планове за професионално развитие, специалността и изискванията на университетите, като се съобразява академичния потенциал, нивото и интересите на всеки ученик. Предлага се голямо разнообразие от предмети, като освен традиционните академични дисциплини учениците могат да избират и практически ориентирани, свързани със специфичните изисквания на определени специалности, да правят самостоятелни проучвания (EPQ) и подготвят портфолио.

Обучението е модулно, разделено на две нива – AS (Advanced Subsidiary) и A2. Стандартно по време на AS се изучават 4 предмета, които се редуцират до 3 през следващата година, в А2.

В края на втората година се полагат финалните изпити, съобразно изпитните бордове, по чиято програма е проведено обучението. Скалата за оценяване на успешно издържан изпит е D – A*.

Предимства

Възможността за разнообразие и гъвкавост в определяне програмата на учениците са сред основните предимства на А level. Учениците могат да избират предмети по свое лично предпочитание: изкуства или дизайн, компютри, бизнес науки, предприемачество, психология, модерни езици и т.н.