Образователна система Advanced Placement (AP)

Advanced Placement Program представлява тригодишен курс на обучение (от 10 до 12 клас) в Съединените щати и Канада, включващ набор от задължителни и избираеми дисциплини от различни области.

 

 

Средно образование в чужбина с Интеграл образователни програми

Структура и специфики

Програмата включва богато разнообразие от предмети за избор, сред които математика, икономика, компютърни науки, георгафия, европейска и световна история, различни модерни и класически езици, история на изкуството, биология, химия, екология, политика, теория на музиката, физика, психология, студийни изкуства и др. Оценителната скала е А-­F, като А е най-­високата оценка, а F – най-­ниската.

Предимства

Високите резултати на AP обикновено се признават от американските колежи и университети като цялостно или частично взет предмет, т.е. носят кредитни точки на ученика. Добрите изпитни резултати могат да освободят студента изцяло или частично от съответния курс през първата година на висшето образование

Завършилите AP могат да кандидатстват във висши училища не само в САЩ и Канада, но и във Великобритания, тъй като британската образователна система признава AP изпитите като еквивалентни на А level. В последните години оценките от Advanced Placement се разглеждат и от университети в други европейски страни – Белгия, Франция, Швейцария, Германия, Австрия, Холандия и т.н.